OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub priateľov Jakubskej cesty - Xacobeo

jakubskacesta.wbl.sk Klub priateľov Jakubskej cesty - Xacobeo

Xacobeo - klub priateľov Jakubskej cesty je otvorenou ponukou na spoluprácu pre jednotlivcov i rodiny, farnosti, firmy, spoločenstvá, školy a organizácie. Viac možnosti dáva priestor výberu na spôsob pre spoluprácu. Zaregistrovať sa možete pomocou formulára alebo cez email: xacobeoklub@yahoo.com.

7. január 2015

Fórum Jakubskej cesty a Jakubska cesta SK Vám ponúka možnosť stať sa členom  klubu Priateľov JC. Toto združenie priateľov našich ciest a má svoje korene od roku 2000 a už niekoľko rokov sa stretáva  a rozvíja pri cestách v Španielsku, Francúzsku, Rakúsku i u nás na Slovensku ako iniciatíva malého spoločenstva pútnikov a priateľov sv. Jakuba a Jakubskej cesty. Na medzinárodnej prezentácii rakúskych a slovenských pútnických miest a Jakubskej cesty v Quo Vadis Viedeň a Quo vadis Bratislava v decembri 2014 sme sa rozhodli viac dostať do povedomia túto možnosť podpory Jakubskej cesty. Vytvorili sme verejný Klub priateľov Jakubskej cesty – XACOBEO a prezentovali sme ho v mestách i ďalších pútnických miestách Košice, Trnava, Kežmarok, Levoča, Ľutiná, Turzovka, Prešov, Poprad, Zvolen, Nitra, Žilina.

Tak sa dostáva aj na Slovensku možnosť pomáhať Jakubskej ceste i pútnikom na nej. Mnoho z vás už vydalo svedectvo o obohatení sa v tejto službe a pomoci Jakubskej cesty. Pozývame ďalších aby sa zapojili podľa svojich možnosti.

 

História 

Prvé skupiny absolvovali Jakubsku cestu do Compostely v roku 1992 a 1993. Každé dva roky pokračovali v spoznávaní JC a prešli rôzne trasy Camino France, Camino Portugal, Chemin de Saint Jacques de Compostelle, Camino v Taliansku, Jakobswege AT - D - CH, Jakubsku cestu CZ, PL, HU, B, NL, LX, GB, IRL atd. v rokoch 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014 a 2015 v menších pútnických skupinkách i medzinárodných skupinách. Jakubskú cestu na Slovensku pútnické skupiny prešli v roku 2013, 2014 a 2015. Pre jej rozvoj a podporu jej prezentáciu doma i v zahranićí vznikol v Bratislave v decembri 2014 Klub priateľov Jakubskej cesty. Do Klubu priateľov Jakubskej cesty Xacobeo sa môžu prihlásiť jednotlivci, rodiny farnosti firmy, školy i organizácie.

Klub Priateľov Jakubskej cesty Xacobeo:  CAMINO, Pri štadióne 23, 900 21 Svätý Jur