OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Vitajte na stránke Jakubska cesta Úvod

Projekt Jakubská cesta/Jakobswege na Slovensku začal na jeseň 2010 na Slovensku a pokračoval v lete 2011 na európskom stretnutí pútnikov v Madride. Potom na jar v roku 2012 schvaľovaním stredoeurópskej trasy Jakubskej cesty. (Malá Jakubská cesta Perlová dolina - Thurzov - Plejsy existovala už od mája 2010.) Tí čo cestu prešli aj tí, čo sa na ňu ešte len chystajú dávajú pomaly vízie i malé kroky dokopy, aby jej realizácia na Slovensku  na jesen 2013 uzrela svetlo sveta. Prvá trasa vedie z Košíc cez Kojšovu hoľu do Levoče. Ak sa chcete zapojit do realizácie značenia či inak pomôcť pri jej šírení kontaktujte nás emailom: jakubskacesta7@gmail.com

                                                                                                 Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty Slovensko

Jakubská cesta sa na Slovensku za čala značiť v roku 2010. V roku 2011 sa na sviatok apoštola Jakuba po nej už začalo putovať. Postupne sa pridávali ďalšie úseky a 16.-17. novembra 2013 bola slávnostne požehnaná Prvá Jakubská cesta na Slovensku otcom biskupom Milanom Lachom. Košice - Levoča. (V lete 2011 bola vyznačená celá prvá trasa Jakubskej cesty Perlová dolina - Thurzov - Plejsy.)

15.5.2014 bola slávnostne otvorená Prvá svätojakubská sezóna na Slovensku a požehnaných 14 jakubských pečatí v Levoči za účasti primátora mesta Levoča, prešovského biskupa Milana Lacha, SJ,  otcov minoritov, predsedu spolku sv. Jakuba na Slovensku i predsedu bratstva sv. Jakuba z Poľska a prezidenta Jakubskej cesty Rakúska. 

V termíne 1.-5. január 2014 prešla prvá skupinka celú Jakubsku trasu a v apríli 2014 sa uskutočnila prvá medzinárodná nočná Jakubska púť na Slovensku spolu s pútnikmi zo Španielska, Francúzska, Poľska, Česka. V máji 2014 prvá ekumenická Jakubská púť otvorila aj cestu jednoty kresťanov na CESTE. 

Jakubská cesta /tzv. obojsmerná/ z Levoče cez Kežmarok, Podolínec, Vyšné Ružbachy, Stráňany do Červeného kláštora bola požehnaná 14. novembra 2014 otcom biskupom Milanom Lachom v Kežmarku.

20. mája 2015 historické prepojenie Jakubská cesta Slovensko a Jakubská cesta Rakúsko za účasti prezidentov obidvoch Jakubských ciest do Compostely a požehnaný pútnicky bod dekanom Doc. Milošom Lichnerom, SJ na Teologickej Fakulte TU v Bratislave oproti Primaciálnemu palácu. Je tak vytvorená súvislá Jakubská cesta zo Slovenska do Compostely.

15. júl 2015 značenie trasy Svätojakubskej cesty v Žiline smer Kysucké Nové mesto a Zvolen smer B. Bystrica.

29. augusta 2015 historické prepojenie Jakubskej cesty na Spiší po 700 rokoch s cestou sv. Jakuba v Poľsku z účasti arcibiskupa Jána Babjaka, SJ a dvoch biskupov z Poľska za účsti 550 pútnikov.

8. december 2015 požehnný pútnicky bod na trase Trnava /kostol sv. Jakuba/ a Svätý Jur kostol sv. Juraja s pečaťami.

25. marec 2016 V. ročník Svätojakubskej púte Kvetný víkend na Jakubskej ceste Litmanova - Nový Sacz

12. apríl 2016 pridelená a zaregistrovaná Ochranná známka Jakubská cesta v SR.

7. máj 2016 odovzdanie Dekrétu Jakubskej cesty generálnej riaditeľke UNESCO Irine Bokovovej.

7.-10. máj 2016 V. Púť pokoja za mier medzi národmi v Európe a vo svete /Poľsko - Slovensko - Rakúsko/.

1.8. - 29.8.2017 XXIX. Svätojakubská púť po Jakubskej ceste do Compostely,

1.9. - 3.9.2017 Jacobeo International Central Europe

1.10. - 14.10.2017 jesenne putovanie po Jakobswege Austria, Jakobswege Deutschland a Jakubskej ceste Slovensko

10.10. - 18.10.2017 putovanie po Camino del Rei Espaňa a Chemin st. Jacques Aubrac,

8.10. - 22.10.2017 XI. Congresso International Jacobeo Malaga, Espaňa

8.11 - 10.11. 2017 Spiritualita a história Cesty sv. Jakuba, Vézelay

22.11-25.11.2017 Medzinárodné svetové stretnutie historikov Jakubskej cesty v Compostele

1.12.2017 Zakončenie roku 710 rokov po Jakubskej ceste zo Slovenska do Compostely  - Thurzovské jazerá/pamätník Jakubskej cesty Central Europe

19.3.2018 Putovanie po Jakubskej ceste v pôste

24.3-25.3. 2018 Putovanie po Jakubskej ceste na Kvetný víkend. Otvorenie sezóny na Jakubskej ceste.

29.6.2018 - 27.8.2018 Putovanie z Le Puy do Compostely (1600 km)

3.8.2018 - 5.10.2018 XXX. ročník putovania do Compostely po Jakubskej ceste Francúzsko/Španielsko

5.10-7.10.2018 jesene putovanie po Jakubskej ceste Confraternity Sancti Iacobi a Pútnici na CESTE

Október/november 2018 Putovanie v historickej, kultúrnej a spirituálnej dimenzii Jakubskej cesty PL/SK/AT

17.11.2018 5. výročie existencie Jakubskej cesty SK Košice - Levoča - Litmanová - Červený kláštor

20.11.2018 otvorenie trasy Jakubskej cesty Prešov - Veľký Šariš - Brutovce - Levoča za účasti hostí z Francúzska, Španielska, Rakúska, Švajčiarska a Poľska

Október/November 2018 návšteva expertov JC a jej histórie, kultúry, ekológie, geografie, spirituality na Slovensku 

Leto 2018 - leto 2019  jubilejné 30. putovanie po Jakubskej ceste do Compostely a 10. ročník putovania po Jakubskej ceste na Slovenku, putovná výstava 3333 km po Jakubskej ceste ako moste Európy národov a kultúr

apríl 2019   10. nočné putovanie po Jakubskej ceste a workshop ART - EKO - SPIRITUALITY 

máj a jún 2019   30. Európske putovanie po Jakubskej ceste v Európe /CZ, PL, RO, HU, AT, DE, FR, SK/

jún 2019   medzinárodný workshop Európske pútnicke cesty a ich význam pre spoznávanie regiónov a nadväzovanie rozvojovej spolupráce (Poľsko, Nemecko, Belgicko, Rakúsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Slovensko, Česko, Španielsko) za účasti predstaviteľov z Rumnunska (predsedajúcej krajiny Rady EÚ). 

marec 2020  uskutočnuje sa 10. ročník medzinárodného putovania po Jakubskej ceste Poľsko - Slovensko - Rakúsko.

júl 2020 dobudovanie Oazy pokoja na Jakubskej ceste a príprava projektu Jacobeo 2021 Jubilejný rok

september 2020 X. ročník jesenného putovania po Jakubskej ceste v Európe

október 2020 videokonferencia Putovanie po Jakubskej ceste v čase pandémie Skúsenosti a nové formy

november 2020 medzinárodná konferencia Jakubska cesta - Jakobswege - Camino Europe

december 2020 Workshop čo nám prinesie Jubilejný rok 2021 na Jakubskej ceste                                                       

                           Adventné víkendové putovanie po Jakubskej ceste - X. ročník

3. 1. 2021 otvorenie Jubilejného Jakubského roka Xacobeo 2021 na Kojšovskej holi (1246 m.n.m)

marec 2021 zimné putovanie po Jakubskej ceste v Jubilejnom roku Slovensko - Poľsko - Rakúsko

5. 4. 2021 Veľkonočné putovanie po Jakubskej ceste Žilina - Kysucké Nové mesto - Trojmedzie

22-23.5.2021 Putovanie a uzdravovania tela, duše, mysle v čase Turíc (Spiš)

1. 6. 2021 Putovanie detí na Jakubskej ceste - MDD na Jakubskej ceste - workshop o detských pútnikoch

5. jún 2021 Jarné putovanie pri príležitosti 10 rokov existencie Jakubskej cesty na Slovensku

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme dobrodincom a dobrovoľníkom pri realizácii Jakubskej cesty na Slovensku.