OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Vitajte na stránke Jakubska cesta Úvod

Projekt Jakubská cesta/Jakobswege na Slovensku začal na jeseň 2010 na Slovensku a pokračoval v lete 2011 na európskom stretnutí pútnikov v Madride. Potom na jar v roku 2012 schvaľovaním stredoeurópskej trasy Jakubskej cesty. (Malá Jakubská cesta Perlová dolina - Thurzov - Plejsy existovala už od mája 2010.) Tí čo cestu prešli aj tí, čo sa na ňu ešte len chystajú dávajú pomaly vízie i malé kroky dokopy, aby jej realizácia na Slovensku  na jesen 2013 uzrela svetlo sveta. Prvá trasa vedie z Košíc cez Kojšovu hoľu do Levoče. Ak sa chcete zapojit do realizácie značenia či inak pomôcť pri jej šírení kontaktujte nás emailom: jakubskacesta7@gmail.com

                                                                                                 Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty Slovensko

Jakubská cesta sa na Slovensku za čala značiť v roku 2010. V roku 2011 sa na sviatok apoštola Jakuba po nej už začalo putovať. Postupne sa pridávali ďalšie úseky a 16.-17. novembra 2013 bola slávnostne požehnaná Prvá Jakubská cesta na Slovensku otcom biskupom Milanom Lachom. Košice - Levoča. (V lete 2011 bola vyznačená celá prvá trasa Jakubskej cesty Perlová dolina - Thurzov - Plejsy.)

15.5.2014 bola slávnostne otvorená Prvá svätojakubská sezóna na Slovensku a požehnaných 14 jakubských pečatí v Levoči za účasti primátora mesta Levoča, prešovského biskupa Milana Lacha, SJ,  otcov minoritov, predsedu spolku sv. Jakuba na Slovensku i predsedu bratstva sv. Jakuba z Poľska a prezidenta Jakubskej cesty Rakúska. 

V termíne 1.-5. január 2014 prešla prvá skupinka celú Jakubsku trasu a v apríli 2014 sa uskutočnila prvá medzinárodná nočná Jakubska púť na Slovensku spolu s pútnikmi zo Španielska, Francúzska, Poľska, Česka. V máji 2014 prvá ekumenická Jakubská púť otvorila aj cestu jednoty kresťanov na CESTE. 

Jakubská cesta /tzv. obojsmerná/ z Levoče cez Kežmarok, Podolínec, Vyšné Ružbachy, Stráňany do Červeného kláštora bola požehnaná 14. novembra 2014 otcom biskupom Milanom Lachom v Kežmarku.

20. mája 2015 historické prepojenie Jakubská cesta Slovensko a Jakubská cesta Rakúsko za účasti prezidentov obidvoch Jakubských ciest do Compostely a požehnaný pútnicky bod dekanom Doc. Milošom Lichnerom, SJ na Teologickej Fakulte TU v Bratislave oproti Primaciálnemu palácu. Je tak vytvorená súvislá Jakubská cesta zo Slovenska do Compostely.

15. júl 2015 značenie trasy Svätojakubskej cesty v Žiline smer Kysucké Nové mesto a Zvolen smer B. Bystrica.

29. augusta 2015 historické prepojenie Jakubskej cesty na Spiší po 700 rokoch s cestou sv. Jakuba v Poľsku z účasti arcibiskupa Jána Babjaka, SJ a dvoch biskupov z Poľska za účsti 550 pútnikov.

8. december 2015 požehnný pútnicky bod na trase Trnava /kostol sv. Jakuba/ a Svätý Jur kostol sv. Juraja s pečaťami.

25. marec 2016 V. ročník Svätojakubskej púte Kvetný víkend na Jakubskej ceste Litmanova - Nový Sacz

12. apríl 2016 pridelená a zaregistrovaná Ochranná známka Jakubská cesta v SR.

7. máj 2016 odovzdanie Dekrétu Jakubskej cesty generálnej riaditeľke UNESCO Irine Bokovovej.

7.-10. máj 2016 V. Púť pokoja za mier medzi národmi v Európe a vo svete /Poľsko - Slovensko - Rakúsko/.

1.8. - 29.8.2017 XXIX. Svätojakubská púť po Jakubskej ceste do Compostely,

1.9. - 3.9.2017 Jacobeo International Central Europe

1.10. - 14.10.2017 jesenne putovanie po Jakobswege Austria, Jakobswege Deutschland a Jakubskej ceste Slovensko

10.10. - 18.10.2017 putovanie po Camino del Rei Espaňa a Chemin st. Jacques Aubrac,

8.10. - 22.10.2017 XI. Congresso International Jacobeo Malaga, Espaňa

8.11 - 10.11. 2017 Spiritualita a história Cesty sv. Jakuba, Vézelay

22.11-25.11.2017 Medzinárodné svetové stretnutie historikov Jakubskej cesty v Compostele

1.12.2017 Zakončenie roku 710 rokov po Jakubskej ceste zo Slovenska do Compostely  - Thurzovské jazerá/pamätník Jakubskej cesty Central Europe

19.3.2018 Putovanie po Jakubskej ceste v pôste

24.3-25.3. 2018 Putovanie po Jakubskej ceste na Kvetný víkend. Otvorenie sezóny na Jakubskej ceste.

29.6.2018 - 27.8.2018 Putovanie z Le Puy do Compostely (1600 km)

3.8.2018 - 5.10.2018 XXX. ročník putovania do Compostely po Jakubskej ceste Francúzsko/Španielsko

5.10-7.10.2018 jesene putovanie po Jakubskej ceste Confraternity Sancti Iacobi a Pútnici na CESTE

Október/november 2018 Putovanie v historickej, kultúrnej a spirituálnej dimenzii Jakubskej cesty PL/SK/AT

17.11.2018 5. výročie existencie Jakubskej cesty SK Košice - Levoča - Litmanová - Červený kláštor

20.11.2018 otvorenie trasy Jakubskej cesty Prešov - Veľký Šariš - Brutovce - Levoča za účasti hostí z Francúzska, Španielska, Rakúska, Švajčiarska a Poľska

Október/November 2018 návšteva expertov JC a jej histórie, kultúry, ekológie, geografie, spirituality na Slovensku 

Leto 2018 - leto 2019  jubilejné 30. putovanie po Jakubskej ceste do Compostely a 10. ročník putovania po Jakubskej ceste na Slovenku, putovná výstava 3333 km po Jakubskej ceste ako moste Európy národov a kultúr

apríl 2019   10. nočné putovanie po Jakubskej ceste a workshop ART - EKO - SPIRITUALITY 

máj a jún 2019   30. Európske putovanie po Jakubskej ceste v Európe /CZ, PL, RO, HU, AT, DE, FR, SK/

jún 2019   medzinárodný workshop Európske pútnicke cesty a ich význam pre spoznávanie regiónov a nadväzovanie rozvojovej spolupráce (Poľsko, Nemecko, Belgicko, Rakúsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Slovensko, Česko, Španielsko) za účasti predstaviteľov z Rumnunska (predsedajúcej krajiny Rady EÚ). 

marec 2020  uskutočnuje sa 10. ročník medzinárodného putovania po Jakubskej ceste Poľsko - Slovensko - Rakúsko.

júl 2020 dobudovanie Oazy pokoja na Jakubskej ceste a príprava projektu Jacobeo 2021 Jubilejný rok

september 2020 X. ročník jesenného putovania po Jakubskej ceste v Európe

október 2020 videokonferencia Putovanie po Jakubskej ceste v čase pandémie Skúsenosti a nové formy

november 2020 medzinárodná konferencia Jakubska cesta - Jakobswege - Camino Europe

december 2020 Workshop čo nám prinesie Jubilejný rok 2021 na Jakubskej ceste                                                       

                           Adventné víkendové putovanie po Jakubskej ceste - X. ročník

3. 1. 2021 otvorenie Jubilejného Jakubského roka Xacobeo 2021 na Kojšovskej holi (1246 m.n.m)

marec 2021 zimné putovanie po Jakubskej ceste v Jubilejnom roku Slovensko - Poľsko - Rakúsko

5. 4. 2021 Veľkonočné putovanie po Jakubskej ceste Žilina - Kysucké Nové mesto - Trojmedzie

22-23.5.2021 Putovanie a uzdravovania tela, duše, mysle v čase Turíc (Spiš)

1. 6. 2021 Putovanie detí na Jakubskej ceste - MDD na Jakubskej ceste - workshop o detských pútnikoch

5. jún 2021 Jarné putovanie pri príležitosti 10 rokov existencie Jakubskej cesty na Slovensku

24. september 2021 medzinárodné jesenné putovanie po Jakubskej ceste

8. december 2021 adventné putovanie po Jakubskej ceste

25. marec 2022 jarné putovanie po Jakubskej ceste Poľsko - Slovensko - Rakúsko

25. júl 2022 jubilejné putovanie po Jakubskej ceste v Jubilejnom roku

30. december 2022 putovanie pri príležitosti prenesenia tela apoštola Jakuba

6. január 2023 zimné putovanie po Jakubskej ceste

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme dobrodincom a dobrovoľníkom pri realizácii Jakubskej cesty na Slovensku.