OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ADORÁCIA Pôst ADVENT

Vitajte v sekcii Pôst/Advent/ADORÁCIA

 

 

ADORÁCIA 5. JÚNA 2021 O 19.00 ZA SVETOVÝ EUCHARISTICKÝ KONGRES V OÁZE POKOJA THURZOV

Na linke nájdete zamyslenia na aktuálnu nedeľu a nasledujúci týždeň / v Advente denne:

ADVENT 2015

https://twitter.com/CestaJakubska

Pôst 2015

https://jakubskacestaesprit.wordpress.com/2015/03/14/4-postna-nedela-na-jakubskej-ceste/

https://jakubskacestaesprit.wordpress.com/2015/03/07/3-postna-nedela-na-jakubskej-ceste/

https://jakubskacestaesprit.wordpress.com/2015/02/28/2-postna-nedela-na-jakubskej-ceste/

https://jakubskacestaesprit.wordpress.com/2015/02/22/1-postna-nedela-na-jakubskej-ceste/

 

V JUBILEJNOM JAKUBSKOM ROKU 2021 SA MODLÍME KAŽDÝ MESIAC HODINU ADORÁCIE ZA PÚTNIKOV A ĽUDÍ, RODINY, ORGANIZÁCIE POSKYTUJÚCE NOCĽAH A INFORMÁČNÉ SLUŽBY PRE PÚTNIKOV.

25 DŇA V KAŽDOM MESIACI POČAS CELÉHO ROKA SA MODLIME AJ LITÁNIE K SV. JAKUBOVI APOŠTOLOVI. PRIDAJTE SA. SPREVÁDZAJTE TENTO JUBILEJNÝ ROK UPROSTRED PANDÉMIE.

AK CHCETE PONÚKNUŤ POMOC FINANČNÚ ALEBO DOBROVOĽNÍCKU ČI INÚ NAPÍŠTE NA: jakubskacesta7@gmail.com

Výzva kráčať v dobe pôstnej po Jakubskej ceste:

http://www.zasvatenyzivot.sk/tema-jakubskej-cesty-v-poste-pre-zaujemcov/