OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Fórum Jakubskej cesty SK

www.jakubskacesta.wbl.sk Fórum Jakubskej cesty SK

Fórum Jakubskej cesty je združenie organizácií ktoré realizujú a budujú Jakubskú cestu na Slovenku.

Spoločne od roku 2012 pripravujú stratégiu a prezentáciu hlavnej trasy Jakubskej cesty, zapojenie miest a vedľajších tras JC i prepojenie na medzinárodné trasy. Fórum Jakubskej cesty od roku 1990/1991 kazdý rok organizuje putovanie po Jakubskej ceste v Španielsku, Francúzsku, Portugalsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Česku, Poľsku a Slovensku.

FJC organizuje Workshopy, konferencie a výstavy v Španielsku, Francúzsku, Rakúsku a na Slovensku.

Fórum Jakubskej cesty

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                                              

                                                                                                      V Žiline 9.2.2015

Vec: Vyjadrenie Fóra Jakubskej cesty a OZ Priatelia Jakubskej cesty

 

Na zasadnutí Fóra Jakubskej cesty a OZ Priatelia Jakubskej cesty a sv. Jakuba v Žiline bolo sformulované a potvrdené toto stanovisko:

 

Na oficiálnu mapu Jakubskej cesty SK a vizuál Jakubskej cesty Slovensko platí copyright teda autorské práva. Bez písomného povolenia nie je dovolené preberať a zverejňovať akúkoľvek informáciu o Jakubskej ceste organizáciou, ktorá nie je členom Fóra Jakubskej cesty či treťou stranou.

Nie je dovolené preberať informácie z oficiálnej trasy Jakubskej cesty a oficiálneho webu www.jakubskacesta.eu a www.jakubskacesta.wbl.sk bez písomného súhlasu Fóra Jakubskej cesty SK alebo organizácie Priatelia Jakubskej cesty a Priatelia sv. Jakuba pre konkrétne údaje a časové vymedzenie. 

Nie je dovolené označovať akúkoľvek inú trasu ako Jakubskú cestu či cestu sv. Jakuba do Compostely bez dohody a schválenia Fórom Jakubskej cesty alebo jej organizácií na území Slovenskej republiky.

Na označenie Jakubskej cesty nie je možné používať iné označovanie Jakubskej cesty v SR než bolo dohodnuté na medzinárodnom stretnutí Jakubských ciest Strednej Európy vo Viedni na jeseň roku 2012.

Na oficiálne zastupovanie Jakubskej cesty na Slovensku či delegovanie zástupcu Jakubskej cesty Slovensko na medzinárodné fórum musí mať zástupca povolenie ak to nie je prezident Fóra Jakubskej cesty alebo predseda organizácie Priatelia Jakubska cesty alebo organizácie Priatelia sv. Jakuba.

Bueno camino!

 

Fórum Jakubskej cesty Asociácia SK

Priatelia Jakubskej cesty  

Priatelia sv. Jakuba na Slovensku                                                         

Jakubska cesta SK

Camino

Camino 1307

Xacobeo - KPJC

KREdo

Camino Jacobeo

Live AID international, n.o.

 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PRI ZNAČENÍ MEDZINÁRODNEJ TRASY JAKUBSKEJ CESTY I-20

I sú označované medzinárodné spirituálne a kultúrne cesty

E sú označované cesty európske značené od mora k moru

Freytag and Berndt Verlag vydal mapu pútnickych trás v Európe, kde je zahrnutá aj naša trasa Jakubskej cesty Slovensko.

Spolupráca Fóra Jakubskej cesty - Asociácia SK s Klubom Slovenských turistov bola podpísaná v roku 2015. Spolupráca s mestami, farnosťami, kláštorami, firmami teda spolu s 27 subjetmi ktorý participovali a participujú na projekte Jakubskej cesty na Slovensku bola podpisaná v roku 2013. Možnosť pripojiť sa k spolupráci ponúkame aj pre ďalšie subjekty. Prihlásiť sa môžete aj na email jakubskacesta@gmail.com